Trang chủ Giới thiệu về BusinessPortal Liên hệ Trợ giúp
Label
Tìm doanh nghiệp
 LIÊN KẾT
 KHẢO SÁT
Mục đích chính của bạn khi vào Cổng Thông tin Doanh nghiệp Kiên Giang?
 Hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam Đóng

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 10/2007/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2007

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp:

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành có liên quan:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này;

- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                KT. THỦ TƯỚNG

                                                                                                PHÓ THỦ TƯỚNG

                                                                                                Nguyễn Sinh Hùng


Nhấn vào đây để tải xuống hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

 


  
Trang chủ
Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ quảng cáo
Đặt làm trang chủ
Businessportal.vn 
 
Cổng Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư
Đơn vị chủ quản: Sở Kế hoạch & Đầu tư Kiên Giang
Địa chỉ: 29 Bạch Đằng, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3862037 Fax: 077.3962223
Email: info@businessPortal.vn
Số giấy phép:
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đặng Công Huẩn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang
BusinessPortal được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke